PRIVACY VERKLARING:


Het atelier voor Creativiteit & Intuïtie respecteert de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en cursussen verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.


Welke gegevens verwerk ik?

Atelier voor Creativiteit & Intuïtie verwerkt de persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon, of app. Zoals een kennismakingsgesprek, of informatie aanvragen of deelnemen aan een cursus of workshop.
Deze gegevens verwerk ik:

• Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers


Doelen
Deze gegevens zijn bestemd voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;

• goede dienstverlening;

• Het eventueel verrichten van administratieve handelingen;

• Het bieden van eventuele begeleiding op maat;

Verstrekking gegevens aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt

Verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien je dat wenst, laat het mij dan weten via mail of telefoon. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

Breda, 10-7-2018.