Wat is PointZero?

Boeiend is hoe de 'harde' wetenschap van de moderne natuurkunde bewijzen begint aan te dragen voor het bestaan van een allesomvattend energieveld dat een verklaring zou kunnen bieden voor een aantal wonderlijke experimenten (ODE nr. november 2003 over Zero Point Field). PointZero Schilderen Onderzoeksjournaliste Lynne MacTaggart geeft, in haar boek The Field (HarperCollins 2001), een overzicht van recent wetenschappelijke ontdekkingen die aantonen dat er een allesomvattend energieveld bestaat dat mens en materie met elkaar verbindt. Op zoek naar het hart van de materie - naar het allerkleinste deeltje - ontdekken natuurkundigen de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van dit veld. Het zogenaamde Zero Point Field - zo genoemd omdat er bij het absolute nulpunt nog steeds energie meetbaar is - lijkt de verklaring aan te dragen voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor raadselen stelde. Van zwaartekracht tot elektromagnetisme en van de spontane genezing van een wond tot helderziendheid en telepathie: het zijn allemaal verschijnselen die hun oorsprong vinden in dit kwantumveld.

McTaggart schrijft: " Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Uiteindelijk kun je alles - van mensen tot materie - terugvoeren op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie we zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan."

De eerste aanwijzingen voor een mogelijke brug tussen spiritualiteit en wetenschap voor het bestaan van een allesverbindend energieveld, kwamen - opmerkelijk genoeg - uit natuurkundige ontdekkingen aan het begin van de vorige eeuw. De duitse natuurkundige Max Planck toonde in 1911 aan dat er tussen de atomen een energierijke "lege ruimte" bestond. Maar omdat hij vaststelde dat dit energieveld er altijd en overal is, beschouwde hij het als een constante zonder invloed op het materiele bestaan.

Andere pioniers van de kwantumfysica ontdekten dat je de meest elementaire bouwstenen van de materie eigenlijk niet eens 'materie' kunt noemen. Soms gedroegen ze zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk. Ik zie een leeg schilderpapier ook als zo'n veld: Point Zero. Sta je daarvoor dan kun je gewaarworden hoe zo'n leeg vel vibreert. Het trekt jou aan en je wordt erdoor aangetrokken, het trilt van energie. Het vraagt erom om door jou gevuld te worden, dat je de mogelijkheden die erom heen zweven aangrijpt en dat je erin vorm geeft. Ook in de diepere laag van jezelf, voorbij het denken, analyseren, oordelen en onzekerheden, bevindt zich uiteindelijk een lege ruimte waarin je geen stemmen meer gewaarwordt: stilte, alleen maar Zijn. Deze ruimte kun je ervaren als je mediteert of langdurig alleen in de natuur bent. Tussen twee ademhalingen in is ook die stilte, netzoals tussen twee zinnen terwijl je spreek.