PointZero-schilderen

In PointZero-Schilderen richt je je op het schilderproces en niet op het eindresultaat. In plaats van het leren van een techniek, leer je dat je een heel eigen, persoonlijke techniek al ín je hebt! In plaats van te zoeken naar een onderwerp om te leren schilderen, ontdek je dat er vanzelf allerlei beelden, vormen en kleuren naarbuiten komen, wanneer je de aandacht geheel op je innerlijk kunt richten.

PointZero

Dit maakt dat je tijdens het schilderproces weer in contact komt met je creativiteit en je spontaniteit.

Door aanwezig te zijn en respons te geven aan je innerlijke impulsen, kom je in steeds diepere lagen van jezelf: bij Point Zero, het Nulpunt, ofwel je Bron. Daar ontmoet je wie je écht bent!

Dit veld, Point Zero, gaat voorbij het gebied van denken, analyseren, oordelen, onzekerheden en wantrouwen. Daar liggen je mogelijkheden te wachten op het moment dat je ze aangrijpt en er expressie aan geeft.

Schilderend ontstaat die wereld in kleuren, vormen en beelden. Hier leer je onbekende delen van jezelf kennen. Het kan je verrassen en verwonderen dat dit allemaal in je leeft. Je kunt er de antwoorden vinden op de diepere vragen die je hebt over het Leven.

Deelname aan de dinsdagavond-groep PointZeroSchilderen

Inzicht verwerven in de eigen innerlijke wereld. Die levensbron in uzelf opnieuw zichtbaar, kenbaar en voelbaar te maken. U maakt contact met wat in u leeft en geeft daar creatief en kunstzinnig vorm aan.

U hoeft geen talent te hebben om dit te doen: het gaat er juist om te durven spelen, open te staan voor dat wat er komt. Zodat het denken stil kan vallen en inspiratie zich aan kan dienen. Zoals dat zo makkelijk kon toen u nog kind was: nieuwsgierig zijn, ontdekken, beleven, luisteren naar het hart, zien wat er verschijnt onder de handen.

Zo vertoont het beeld zeggingskracht, het toont u wat werkelijk in u leeft. Zo verwerft u inzicht in gekende en ongekende delen van uzelf. Als u de boodschap van het werkstuk begrijpt en dit kunt koppelen aan uw eigen leven, dan verkrijgt u meer begrip voor uzelf, uw handelen, uw werken. Dat geeft u de moeilijkheid vanuit deze nieuwe inzichten nieuwe keuzes te maken, vernieuwend en creatief vorm te geven aan uw leven.

“één beeld zegt meer dan 1000 woorden”

De beelden en klanken die opkomen zijn heel persoonlijk en tegelijkertijd universeel. Ze kunnen troost bieden, helpen bij het uiting geven van dieper liggende gevoelens, verhelderen, inzicht geven en inspireren tot het zetten van nieuwe stappen. Werken met stem en imaginatie spreekt de creativiteit in ieder mens aan en versterkt die. Het kan mensen helpen om te gaan met de dieptes en hoogtes van hun leven en inspireren bij het ontwikkelen van nog sluimerende kwaliteiten.

Kernpunten in het proces:

    1. Leer en begrijp meer over creativiteit en de sterke helende kracht ervan.
    2. Ontwikkel je intuïtie.
    3. Ervaar het plezier van spontaniteit.
    4. Leer je blokkades te herkennen en deze te doorbreken.
    5. Ontdek en verken wie je werkelijk bent door te schilderen vanaf het nulpunt, "PointZero".