Kunstzinnig en creatief werken

Misschien zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk wel prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In wezen niets anders dan iets
Dat onze liefde nodig heeft
Rainer Maria Rilke

Werkvormen uit de Kunstzinnige en Creatieve Therapie in het coachingsproces

Soms is het moeilijk om onder woorden te brengen wat in u leeft. Maar er kunnen wel kleuren en/of vormen aan gegeven worden. En dan geeft een beeldend werkstuk u weer de mogelijkheid om dáár woorden aan te geven en zo dieper in het eigen proces te geraken.

Inzicht verwerven in de eigen innerlijke wereld. Die levensbron in uzelf opnieuw zichtbaar, kenbaar en voelbaar te maken. U maakt contact met wat in u leeft en geeft daar creatief en kunstzinnig vorm aan.

U hoeft geen talent te hebben om dit te doen: het gaat er juist om te durven spelen, open te staan voor dat wat er komt. Zodat het denken stil kan vallen en inspiratie zich aan kan dienen. Zoals dat zo makkelijk kon toen u nog kind was: nieuwsgierig zijn, ontdekken, beleven, luisteren naar het hart, zien wat er verschijnt onder de handen.

Zo vertoont het beeld zeggingskracht, het toont u wat werkelijk in u leeft. Zo verwerft u inzicht in gekende en ongekende delen van uzelf. Als u de boodschap van het werkstuk begrijpt en dit kunt koppelen aan uw eigen leven, dan verkrijgt u meer begrip voor uzelf, uw handelen, uw werken. Dat geeft u de moeilijkheid vanuit deze nieuwe inzichten nieuwe keuzes te maken, vernieuwend en creatief vorm te geven aan uw leven.

“één beeld zegt meer dan 1000 woorden”

*Inspiratiebronnen: Gregg Furth, C.G. Jung, R. Steiner, Psychosynthese