Creativiteit; de scheppende kracht

“Door tot mijzelf terug te keren, creëer ik voortdurend iets nieuws’

Zonder twijfel zeg ik: elk mens is creatief! Kunnen beschikken over deze vermogens werkt genezend en maakt zelfverzekerd, sterk en blij. Schepping is een functie van de intelligentie. En het verwijst naar een proces van verandering, waardoor iets nieuws bovenkomt.

Een nieuwe werkelijkheid voor onszelf creëren die positief is: In het bijzonder een goede gezondheid, geluk en zelfverwerkelijking.

Daarom maak ik gebruik van diverse creatieve, kunstzinnige technieken: werkvormen uit de creatieve en kunstzinnige therapie (tekenen, schilderen, boetseren), schrijven, werken met de stem, rollenspelen. Bewezen is dat ze onze creativiteit stimuleren, vermeerderen!

Het is belangrijk dat men beseft dat iedereen, ook U, creatieve vermogens bezit, niemand uitgezonderd! Wanneer u zich daarvan bewust bent kunnen de creatieve vermogens aangewend worden in het proces van helen..

.

Deelname aan de dinsdagavond-groep PointZeroSchilderen

Inzicht verwerven in de eigen innerlijke wereld. Die levensbron in uzelf opnieuw zichtbaar, kenbaar en voelbaar te maken. U maakt contact met wat in u leeft en geeft daar creatief en kunstzinnig vorm aan.

U hoeft geen talent te hebben om dit te doen: het gaat er juist om te durven spelen, open te staan voor dat wat er komt. Zodat het denken stil kan vallen en inspiratie zich aan kan dienen. Zoals dat zo makkelijk kon toen u nog kind was: nieuwsgierig zijn, ontdekken, beleven, luisteren naar het hart, zien wat er verschijnt onder de handen.

Zo vertoont het beeld zeggingskracht, het toont u wat werkelijk in u leeft. Zo verwerft u inzicht in gekende en ongekende delen van uzelf. Als u de boodschap van het werkstuk begrijpt en dit kunt koppelen aan uw eigen leven, dan verkrijgt u meer begrip voor uzelf, uw handelen, uw werken. Dat geeft u de moeilijkheid vanuit deze nieuwe inzichten nieuwe keuzes te maken, vernieuwend en creatief vorm te geven aan uw leven.

“één beeld zegt meer dan 1000 woorden”

De beelden en klanken die opkomen zijn heel persoonlijk en tegelijkertijd universeel. Ze kunnen troost bieden, helpen bij het uiting geven van dieper liggende gevoelens, verhelderen, inzicht geven en inspireren tot het zetten van nieuwe stappen. Werken met stem en imaginatie spreekt de creativiteit in ieder mens aan en versterkt die. Het kan mensen helpen om te gaan met de dieptes en hoogtes van hun leven en inspireren bij het ontwikkelen van nog sluimerende kwaliteiten.