Voorwaarden voor deelnameWanneer je wilt deelnemen aan het Kunstzinnig Jaar, ben je definitief ingeschreven voor deze cursus na betaling van het inschrijfgeld en een intakegesprek.

Het inschrijfgeld wordt van het totale cursusgeld afgetrokken. Voor het Kunstzinnig Jaar betaal je dus € 40,- inschrijfgeld en vóór aanvang van de cursus betaal je het resterende bedrag van € 455,-

Voor de PointZero Schilderavond betaal je het bedrag ineens voor aanvang van de cursus.

Betalingen graag storten op rekening nr.NL70 INGB 0002652777. T.n.v. A.M. Boudewijns te Breda. Gespreide betaling is mogelijk, na overleg met de docent.

Vroegtijdig stoppen met de cursus brengt kosten met zich mee, die je dan moet voldoen, of die in mindering gebracht worden van het te restitueren bedrag. Restitutie van het cursusgeld is dus mogelijk na gezamenlijk overleg.

Over privacy: Soms zullen persoonlijke dingen in de groep besproken worden, bij deelname aan het Kunstzinnig Jaar of PointZero Schilderen, ga je ermee akkoord, dat deze respectvol worden behandeld en dat deze niet naar buiten gebracht mogen worden.

Breda, 10 juli 2018.